Nieuws

Maandag 5 november vindt van 13 uur tot 16 uur de jaarlijkse griepvaccinatie plaatst. In oktober ontvangt u, indien u in aanmerking komt voor de vaccinatie, van ons een uitnodiging. Bent u deze dag verhinderd of bent u niet in staat om naar de praktijk te komen. Neemt u dan contact op met onze praktijk.

 Wat is griep?

Een verkoudheid wordt vaak griep of grieperigheid genoemd, maar ‘echte’ griep is iets anders. Als u echt griep heeft, bent u flink ziek. Het begint vaak plotseling met hoge koorts en koude rillingen. Naast verkoudheid en hoest, krijgt u meestal keelpijn, hoofdpijn en spierpijn in het hele lichaam.

Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en heet daarom ook wel ‘influenza’. Het influenzavirus wordt gemakkelijk van de ene mens op de andere overgedragen, door hoesten, niezen of praten, of door iemand de hand te geven. Elk jaar krijgt gemiddeld ongeveer één op de tien mensen griep, meestal in de winter. U kunt elk jaar opnieuw griep krijgen. Als veel mensen tegelijk griep hebben, noemen we dat een epidemie.

Voor wie is de griepprik?

De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Zij kunnen bijvoorbeeld een ernstige longontsteking krijgen of uitdrogen. Als u tot een risicogroep behoort, krijgt u het advies om elk jaar de griepprik te halen.

De griepprik is bedoeld voor de volgende risicogroepen:

mensen van 60 jaar en ouder;mensen met een hart- of vaatziekte;mensen met een longziekte (bijvoorbeeld astma of COPD),mensen met diabetes mellitus,mensen met een nierziekte,mensen met verminderde weerstand door een ziekte of door een medische behandeling.

De praktijkassistente kan u vertellen of u tot een risicogroep behoort. In dat geval krijgt u meestal een oproep voor de griepprik en wordt deze vergoed.

Waarom een griepprik?

Bij mensen die een griepprik hebben gehad, is de kans dat ze griep (influenza) krijgen veel kleiner. Als u ondanks de griepprik toch de griep krijgt, wordt u daar meestal veel minder ernstig ziek van.

Wanneer de griepprik halen?

Wanneer u tot een risicogroep behoort, is het verstandig om elk najaar de griepprik te halen. Omdat griepvirussen voortdurend veranderen, bent u alleen beschermd tegen de griep als u ieder jaar weer een nieuwe griepprik neemt. Daarin zitten ieder jaar andere virusdeeltjes zodat uw lichaam nieuwe afweerstoffen kan aanmaken.

Heeft de griepprik nadelen?

Als u allergisch bent voor kippeneiwit, kunt u een heftige allergische reactie krijgen op de griepprik. U mag de griepprik dan niet hebben.

Als u koorts heeft moet u de griepprik even uitstellen. Verkoudheid is geen reden om de griepprik uit te stellen. Na de griepprik kunt u gedurende een dag een gevoelige arm hebben. U kunt van de griepprik zelf geen griep krijgen. De griepprik beschermt niet tegen verkoudheid.

Meer informatie?

Meer informatie over de griep(prik) vindt u op de site van het RIVM op www.rivm.nl/griepprik.

 

Bloedafname  

Op maandag, woensdag en vrijdag kunt u van 08:00 tot 09:30 uur bloed laten prikken bij ons op de praktijk. Vergeet niet uw laboratoriumformulier mee te nemen.

Rijbewijskeuringen

Patienten die niet zijn ingeschreven in onze praktijk kunnen een rijbewijskeuring bij ons laten doen
U kunt een afspraak maken bij de assisente. U dient het volgende mee te brengen naar de keuring.
– een geldig legetimatiebewijs
– de ingevulde “eigen verklaring”, deze is te koop bij het gemeentehuis
– een potje met verse urine (de urine mag niet ouder dan 2 uur zijn)
– indien van toepassing uw bril of contactlenzen

Een keuringsarts van het CBR bepaalt uw rijgeschiktheid naar aanleiding van het door ons ingevulde formulier.

{ 1 comment }

Open June 15, 2014 at 23:11

Dag Margreet van de Berg.Ik ben ook op zoek voor een leerling die een onnile enquete wil afnemen (bij een heel diverse groep mensen) over een maatschappelijk onderwerp.Het zou voor hem erg leuk en praktisch zijn als hij dit onnile kon doen.Ik heb gezocht maar kom steeds op bedrijven die er wat voor vragen of gratis polls (engelstalige sites)waar alleen maar vrij korte vragen zijn in te voeren. Als voorvechtster van ICT-gebruik op school ben jij misschien wel op de hoogte van een mogelijkheid?Groetjes, Vivian Vegter, Rotterdam

Comments on this entry are closed.